Image

Propozicije

Član

1

Na Međunarodnom festivalu gudača Guarneri fest mogu učestvovati:

Učenici (osnovne i srednje muzičke škole) violine, viole, violončela i kontrabasa. Svi kandidati su dužni dostaviti uverenje o razredu Muzičke škole koji pohađaju putem email-a ili poštom. Podaci od adresi su dostupni na internet stranici Guarneri Festa.

Član

2

DISCIPLINE: Učenici se takmiče u četiri discipline: VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO i KONTRABAS.

Član

3

RAZREDI: Takmičenje se odvija po razredima u dve etape. Prva etapa je solistički nastup. Druga etapa je uz prtnju Kamernog Orkestra. U okviru svake discipline, učesnici se takmiče po razredima i instrumentima sa sledećim programom:

Pripremni razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 5 minuta)

Druga etapa:

V.A. Mocart: Allegreto D-dur , ili J.Hajdn: Pesenka, G-dur

Prvi razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 6 minuta)

Druga etapa:

P.Nikolić: Concertino G-dur, 1. stav

Drugi razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 8 minuta)

Druga etapa:

P.Nikolić: Convertino G-dur, 1. stav

Treći razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 10 minuta)

Druga etapa:

A. Vivaldi: concert G-dur, op. 7, br.2, 1. stav (može lakša i teža verzija)

Četvrti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 12 minuta)

Druga etapa:

A. Vivaldi: concert G-dur, op. 7, br.2, 1. stav (može lakša i teža verzija)

Peti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

A. Vivaldi: a-mol RV 356 op. 3 N6

Šesti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

A. Vivaldi: a-mol RV 356 op. 3 N6

Sedmi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

J.S.Bah: a-mol BWV 1041 1. stav

Osmi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 20 minuta)

Druga etapa:

J.S.Bah: a-mol BWV 1041 1. stav

Deveti razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 20 minuta)

Druga etapa:

J.S.Bah: a-mol BWV 1041 1. stav

Deseti razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 25 minuta)

Druga etapa:

J.S.Bah: a-mol BWV 1041 1. stav

Peti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 10 minuta)

Druga etapa:

G. P. Telemann, Concert G-dur, 1. i 2. stav

Šesti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 10 minuta)

Druga etapa:

G. P. Telemann, Concert G-dur, 1. i 2. stav

Sedmi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

J. Kristijan Bah: c-mol koncert za violu i orkestar 1. Stav Allegro molto ma maestoso

Osmi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 20 minuta)

Druga etapa:

J. Kristijan Bah: c-mol koncert za violu i orkestar 1. Stav Allegro molto ma maestoso

Deveti razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 20 minuta)

Druga etapa:

J. Kristijan Bah: c-mol koncert za violu i orkestar 1. Stav Allegro molto ma maestoso

Deseti razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 25 minuta)

Druga etapa:

J. Kristijan Bah: c-mol koncert za violu i orkestar 1. Stav Allegro molto ma maestoso

Prvi razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 6 minuta)

Druga etapa:

A.Vivaldi: RV399 C-dur 1. Stav, Allegro i kompozicija po slobodnom izboru

Drugi razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 8 minuta)

Druga etapa:

A.Vivaldi: RV399 C-dur 1. Stav, Allegro i kompozicija po slobodnom izboru

Treći razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 10 minuta)

Druga etapa:

A.Vivaldi: RV399 C-dur 1. Stav, Allegro i kompozicija po slobodnom izboru

Četvrt razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 12 minuta)

Druga etapa:

A.Vivaldi: RV422 a-mol (no.25) 1. Stav

Peti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

A.Vivaldi: RV422 a-mol (no.25) 1. Stav

Šesti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

A.Vivaldi: RV422 a-mol (no.25) 1. Stav

Sedmi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15minuta)

Druga etapa:

J. Kristijan Bah: Koncert c-mol 1. Stav Allegro molto ma maestoso

Osmi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 20 minuta)

Druga etapa:

J. Kristijan Bah: Koncert c-mol 1. Stav Allegro molto ma maestoso

Devedi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 20 minuta)

Druga etapa:

J. Kristijan Bah: Koncert c-mol 1. Stav Allegro molto ma maestoso

Deseti razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 25 minuta)

Druga etapa:

J. Kristijan Bah: Koncert c-moll, 1. Stav Allegro molto ma maestoso

Peti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

C. Dimitresku, Seoski ples

Šesti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

C. Dimitresku, Seoski ples

Sedmi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

Domeniko Dragoneti/Eduard Nanny, Koncert A-dur, 1. stav ili Vaclav Pich, Koncert D-duur, 1 stav

Osmi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

Domeniko Dragoneti/Eduard Nanny, Koncert A-dur, 1. stav ili Vaclav Pich, Koncert D-duur, 1 stav

Deveti razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 20 minuta)

Druga etapa:

Domeniko Dragoneti/Eduard Nanny, Koncert A-dur, 1. stav ili Vaclav Pich, Koncert D-duur, 1 stav

Deseti razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 25 minuta)

Druga etapa:

Domeniko Dragoneti/Eduard Nanny, Koncert A-dur, 1. stav ili Vaclav Pich, Koncert D-duur, 1 stav

*Minimalna odstupanja od propisane minutaže će se tolerisati.

Član

4

OCENJIVANJE: Profesori koji imaju kandidate na Guarneri festu, mogu prisustvovati diskusiji nakon ocenjivanja.

Žiri će kandidate ocenjivati na sledeći način:

PRVA ETAPA:

  • I nagrada – 95,00 do 100,00 poena
  • II nagrada – 90,00 do 94,99 poena
  • III nagrada – 85,00 do 89,99 poena
  • Pohvala – 75,00 do 84,99 poena

U Drugu etapu i nastup sa orkestrom prolaze kandidati koji su u Prvoj etapi osvojili 100 poena. Po doluci žirija, ukoliko ne postoji kandidat sa osvojenim maksimalin brojem poena (100) u drugu etapu može proći sledeći kandidat sa osvojenim najvećim brojem poena.

Žiri za svaki razred određuje prvu I nagradu (Pobednika razreda).

Ukoliko dva kandidat imaju isti broj poena, prednost ima mlađi kandidat.

DRUGA ETAPA:

U Drugoj etapi Žiri dodeljuje bodove kao i u Prvoj etapi.

  • I nagrada – 95,00 do 100,00 poena
  • II nagrada – 90,00 do 94,99 poena
  • III nagrada – 85,00 do 89,99 poena
  • Pohvala – 75,00 do 84,99 poena

Nakon završene Druge etape Žiri proglašava Laureate Festivala. Žirija ima pravo da dodeli nagradu „Apsolitnog Laureata Festivala“.

Odluka žirija je konačna i neopoziva.

Član

5

Svaki kandidat koji učestvuje na Takmičenju ima mogućnost da angažuje zvaničnog klavirskog saradnika Festivala.

Neophodno je da Kandidat navede da mu je potreban Klavirski saradnik prilikom popunjavanja prijave za Guarneri Fest.

Organizatori Festivala su dužni da obezbede klavirske saradnike o trošku kandidata.

Kandidat je dužan da uz prijavu za Guarneri Fest pošalje i note za klavirskog saradnika.

Član

6

Ostale nagrade:

Na Festivalu žiri može proglasiti i dodeliti nagradu za:

  • Najuspešnijeg pedagoga na Festivalu
  • Najboljeg klavirskog saradnika na Festivalu

Organizacioni Odbor Festivala