Image

Član

1

Na Međunarodnom festivalu gudača Guarneri fest mogu učestvovati:

Učenici (osnovne i srednje muzičke škole) violine, viole, violončela i kontrabasa i studenti muzičkih akademija (osnovne i postdiplomske studije). Svi kandidati su dužni dostaviti uverenje o razredu Muzičke škole koji pohađaju ili potvrdu o godini studija koju pohađaju, putem email-a ili poštom. Podaci o adresi su dostupni na internet stranici Guarneri Festa.

Član

2

DISCIPLINE: Učenici se takmiče u četiri discipline: VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO i KONTRABAS.

Član

3

RAZREDI: Takmičenje se odvija po razredima u dve etape. Prva etapa je solistički nastup. Druga etapa je uz pratnju Kamernog Orkestra. U okviru svake discipline, učesnici se takmiče po razredima i instrumentima sa sledećim programom:

Pripremni razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 5 minuta)

Druga etapa:

V.A. Mocart: Allegretto D-dur ili J.Hajdn: Pesenka, G-dur

Prvi razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 6 minuta)

Druga etapa:

P.Nikolić: Concertino G-dur, 1. stav

Drugi razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 8 minuta)

Druga etapa:

P.Nikolić: Concertino G-dur, 1. stav

Treći razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 10 minuta)

Druga etapa:

A. Vivaldi: Concert G-dur, op. 7, br. 2, 1. stav (može lakša ili teža verzija)

Četvrti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 12 minuta)

Druga etapa:

A. Vivaldi: Concert G-dur, op. 7, br. 2, 1. stav (može lakša ili teža verzija)

Peti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

A. Vivaldi: Concert a-mol RV 356 op. 3 br. 6, 1. stav

Šesti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

A. Vivaldi: Concert a-mol RV 356 op. 3 br. 6, 1. stav

Sedmi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

J.S.Bah: Concert a-mol BWV 1041, 1. stav

Osmi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 20 minuta)

Druga etapa:

J.S.Bah: Concert a-mol BWV 1041, 1. stav

Deveti razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 20 minuta)

Druga etapa:

J.S.Bah: Concert a-mol BWV 1041, 1. stav

Deseti razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 25 minuta)

Druga etapa:

J.S.Bah: Concert a-mol BWV 1041, 1. stav

Studenti Muzičkih akademija

Prva etapa:

Program po slobodnom izboru (trajanje do 30 minuta) Učesnici su podeljeni u kategorije na osnovu godine studija. To pravilo važi i za studente postdiplomskih studija.

Druga etapa:

Obavezni koncerti (prvi stavovi sa kadencom) V.A.Mocart: Concert G-dur kv 216, D-dur kv 218 ili A-dur kv 219

Peti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 10 minuta)

Druga etapa:

G. P. Telemann: Concert G-dur, 1. i 2. stav

Šesti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 10 minuta)

Druga etapa:

G. P. Telemann: Concert G-dur, 1. i 2. stav

Sedmi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

J. Kristijan Bah: Koncert za violu i orkestar c-moll 1. stav Allegro molto, ma maestoso

Osmi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru izboru ili dve kompozicije iz različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 20 minuta)

Druga etapa:

J. Kristijan Bah: Koncert za violu i orkestar c-moll 1. stav Allegro molto, ma maestoso

Deveti razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 20 minuta)

Druga etapa:

J. Kristijan Bah: Koncert za violu i orkestar c-moll 1. stav Allegro molto, ma maestoso

Deseti razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 25 minuta)

Druga etapa:

J. Kristijan Bah: Koncert za violu i orkestar c-moll 1. stav Allegro molto, ma maestoso

Studenti Muzičkih akademija

Prva etapa:

Program po slobodnom izboru (trajanje do 30 minuta) Učesnici su podeljeni u kategorije na osnovu godine studija. To pravilo važi i za studente postdiplomskih studija.

Druga etapa:

Obavezni koncert (prvi stav sa kadencom) F.A.Hofmajster: Koncert D-dur

Prvi razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 6 minuta)

Druga etapa:

A.Vivaldi: Concert RV399 C-dur 1. stav, Allegro i kompozicija po slobodnom izboru

Drugi razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 8 minuta)

Druga etapa:

A.Vivaldi: Concert RV399 C-dur 1. stav, Allegro i kompozicija po slobodnom izboru

Treći razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 10 minuta)

Druga etapa:

A.Vivaldi: Concert RV399 C-dur 1. stav, Allegro i kompozicija po slobodnom izboru

Četvrt razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 12 minuta)

Druga etapa:

A.Vivaldi: Concert RV422 a-mol, br. 25, 1. stav

Peti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

A.Vivaldi: Concert RV422 a-mol, br. 25, 1. stav

Šesti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

A.Vivaldi: Concert RV422 a-mol, br. 25, 1. stav

Sedmi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15minuta)

Druga etapa:

J. Kristijan Bah: Koncert c-mol 1. stav Allegro molto, ma maestoso J.Hajdn: Koncert C-dur K. Sen Sans: Koncert za violončelo 1. i 2. stav E. Elgar: Koncert za violončelo 1. i 2. stav L. Bokerini: Koncert B-dur

Osmi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 20 minuta)

Druga etapa:

J. Kristijan Bah: Koncert c-mol 1. stav Allegro molto, ma maestoso J.Hajdn: Koncert C-dur K. Sen Sans: Koncert za violončelo 1. i 2. stav E. Elgar: Koncert za violončelo 1. i 2. stav L. Bokerini: Koncert B-dur

Devedi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 20 minuta)

Druga etapa:

J. Kristijan Bah: Koncert c-mol 1. stav Allegro molto, ma maestoso J.Hajdn: Koncert C-dur K. Sen Sans: Koncert za violončelo 1. i 2. stav E. Elgar: Koncert za violončelo 1. i 2. stav L. Bokerini: Koncert B-dur

Deseti razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 25 minuta)

Druga etapa:

J. Kristijan Bah: Koncert c-mol 1. stav Allegro molto, ma maestoso J.Hajdn: Koncert C-dur K. Sen Sans: Koncert za violončelo 1. i 2. stav E. Elgar: Koncert za violončelo 1. i 2. stav L. Bokerini: Koncert B-dur

Studenti Muzičkih akademija

Prva etapa:

Program po slobodnom izboru (trajanje do 30 minuta) Učesnici su podeljeni u kategorije na osnovu godine studija. To pravilo važi i za studente postdiplomskih studija.

Druga etapa:

Obavezni koncert (prvi stav sa kadencom) J.Hajdn: Koncert C-dur Hob VIIb/1 J.Hajdn: Koncert D-dur K. Sen Sans: Koncert za violončelo 1. i 2. stav E. Elgar: Koncert za violončelo 1. i 2. stav L. Bokerini: Koncert B-dur

Peti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

Šesti razred (OMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

Sedmi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

Osmi razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 15 minuta)

Druga etapa:

Deveti razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 20 minuta)

Druga etapa:

Deseti razred (SMŠ)

Prva etapa:

Dve kompozicije po slobodnom izboru ili dve kompozicije različitih epoha po izboru kandidata (u trajanju do 25 minuta)

Druga etapa:

V.Pichl: Koncert D-dur, 1 stav

Studenti Muzičkih akademija

Prva etapa:

Program po slobodnom izboru (trajanje do 30 minuta). Učesnici su podeljeni u kategorije na osnovu godine studija. To pravilo važi i za studente postdiplomskih studija.

Druga etapa:

V.Pichl: Concerto D-dur

*Minimalna odstupanja od propisane minutaže će se tolerisati.

Član

4

OCENJIVANJE: Profesori koji imaju kandidate na Guarneri festu, mogu prisustvovati diskusiji nakon ocenjivanja.

Žiri će kandidate ocenjivati na sledeći način:

PRVA ETAPA:

  • I nagrada – 95,00 do 100,00 poena
  • II nagrada – 90,00 do 94,99 poena
  • III nagrada – 85,00 do 89,99 poena
  • Pohvala – 75,00 do 84,99 poena

U Drugu etapu i nastup sa orkestrom prolaze kandidati koji su u Prvoj etapi osvojili 100 poena. Po odluci žirija, ukoliko ne postoji kandidat sa osvojenim maksimalin brojem poena (100) u drugu etapu može proći sledeći kandidat sa osvojenim najvećim brojem poena.

Žiri za svaki razred određuje prvu I nagradu (Pobednika razreda).

Ukoliko dva kandidata imaju isti broj poena, prednost ima mlađi kandidat.

DRUGA ETAPA:

U Drugoj etapi Žiri dodeljuje bodove kao i u Prvoj etapi.

  • I nagrada – 95,00 do 100,00 poena
  • II nagrada – 90,00 do 94,99 poena
  • III nagrada – 85,00 do 89,99 poena
  • Pohvala – 75,00 do 84,99 poena

Nakon završene Druge etape Žiri proglašava Laureate Festivala. Žiri ima pravo da dodeli nagradu „Apsolutnog Laureata Festivala“.

Odluka žirija je konačna i neopoziva.

Član

5

Svaki kandidat koji učestvuje na Takmičenju ima mogućnost da angažuje zvaničnog klavirskog saradnika Festivala.

Neophodno je da Kandidat navede da mu je potreban Klavirski saradnik prilikom popunjavanja prijave za Guarneri Fest.

Organizatori Festivala su dužni da obezbede klavirske saradnike o trošku kandidata.

Kandidat je dužan da uz prijavu za Guarneri Fest pošalje i note za klavirskog saradnika.

Član

6

Ostale nagrade:

Na Festivalu žiri može proglasiti i dodeliti nagradu za:

  • Najuspešnijeg pedagoga na Festivalu
  • Najboljeg klavirskog saradnika na Festivalu

Organizacioni Odbor Festivala