Image

ONLINE prijavu poslati najkasnije do 15. maja 2023. godine.
Nakon poslate prijave molimo vas pošaljite kopiju/sliku uverenja o razredu muzičke škole koju kandidat pohađa ili godine studija koju pohađa student.
Uverenje možete poslati putem pošte ili elektronski. Adrese su dostupne na strani kontakt.
Kotizacija za učešće na takmičenju, u iznosu od 3.000,00 RSD za osnovne škole, 4.000,00 RSD za srednje škole, 5.000,00 RSD za fakultete, uplaćuje se na dan takmičenja kod organizatora Guarneri festa.

Ime*
Srednje ime
Prezime*
Datum rođenja*
Email adresa*
Broj telefona (pr. +381 63 1234567)
Škola*
Grad*
Država*
Profesor*
Klavirski saradnik*

(Ako nemate klavirskog saradnika, obavezno unesite: Zvanični klavirski saradnik)

PROGRAM
pr. G. P. Telemann
pr. Koncert G-dur, 1. i 2. stav
pr. 02:50
Prva Etapa
Kompozitor*
Naziv dela*
Trajanje*
Druga Etapa
Kompozitor*
Naziv dela*
Trajanje*